Polityka środowiskowa

Innwell dąży do doskonałości w każdym aspekcie naszej działalności i jest zaangażowany w minimalizowanie wpływu naszej działalności na środowisko.

Nasze zobowiązanie to:
 • Ciągle poprawiać nasze wyniki w zakresie ochrony środowiska i integrować uznane najlepsze praktyki zarządzania środowiskiem z naszą działalnością.
 • Zmniejszenia zużycia zasobów i poprawy ich efektywnego wykorzystania.
 • Mierzyć i podejmować działania w celu zmniejszenia śladu węglowego naszej działalności biznesowej, aby osiągnąć nasze opublikowane cele i założenia.
 • Gospodarowanie odpadami powstałymi w wyniku naszej działalności zgodnie z zasadami redukcji, ponownego wykorzystania i recyklingu.
 • Zarządzanie działalnością biznesową w celu zapobiegania zanieczyszczeniom.
 • Należycie uwzględniać kwestie środowiskowe i charakterystykę energetyczną przy nabywaniu, projektowaniu, renowacji, lokalizacji i użytkowaniu budynków.
 • Zapewnienie, że kryteria środowiskowe, w tym dotyczące zmian klimatycznych, są brane pod uwagę przy zakupie towarów i usług.
 • Przestrzeganie co najmniej wszystkich stosownych przepisów dotyczących ochrony środowiska, jak również innych wymogów środowiskowych, do których firma się zobowiązała.

 

Aby wypełnić nasze zobowiązania, będziemy:
 • Zapewnić Zarządowi nadzór i przegląd polityki i wyników w zakresie ochrony środowiska oraz przydzielić zasoby dla ich skutecznego ukierunkowania i wdrożenia.
 • Ustalać i monitorować kluczowe cele i zadania w zakresie zarządzania naszymi działaniami środowiskowymi co najmniej raz w roku.
 • Regularnie informować wewnętrznie i zewnętrznie o naszej polityce środowiskowej i jej wynikach oraz zachęcać do przekazywania informacji zwrotnych.
 • Przekazywanie naszym pracownikom informacji o znaczeniu kwestii środowiskowych.
 • Współpracować z naszymi ludźmi/pracownikami, partnerami usługowymi, dostawcami, wynajmującymi i ich agentami w celu promowania lepszych wyników w zakresie ochrony środowiska.
 • Promowanie odpowiedniego uwzględniania kwestii zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska w usługach, które świadczymy naszym klientom.
 • Regularnie przeglądać naszą politykę środowiskową.